Υπηρεσιεσ reh-ability

>
>
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία είναι ένας τομέας της φυσικοθεραπείας  που ασχολείται με την φροντίδα του ασθενή από τη πρώτη μετεγχειρητική μέρα. Στοχεύει στα εξής:

  • Αύξηση μυϊκής ισχύς της χειρουργημένης περιοχής
  • Διατήρηση εύρους κίνησης τροχιάς όλων των αρθρώσεων
  • Μείωση του πόνου
  • Σωστή καρδιο-αναπνευτική λειτουργία (αναπνευστική φυσικοθεραπεία)
  • Αυτονομία –λειτουργικότητα
  • Επανεκπαίδευση ή βελτίωση προτύπου βάδισης και ισορροπίας αν αφορά τα κάτω άκρα
SHARE POST
TWEET POST
WhatsApp
Email

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ